2011. október 7., péntek

Szikesek lilája

Kora ősszel a réti őszirózsa állományai lila virágszőnyeggé változtatják a máskor zöld vagy szárazságtól összeaszott, megsárgult szikes pusztát.  


Temesvár körül elég sok szikes vagy sós talaj található, amelyek főként az emberi beavatkozás hatására jöttek létre alig párszáz évvel ezelőtt, a folyók szabályozásával és az árterek kiszárításával egyetemben.
A szikesek kialakulását a száraz éghajlat és a kevés csapadék segíti elő. Nyáron,  a talajból több víz párolog el, mint amennyi a csapadékból származik, ezért a talaj felső rétegeiben az oldott sók felhalmozódnak.


A szikesekre nem jellemző a nagy fajgazdagság, hiszen az extrém környezeti viszonyokhoz csak kevés növényfaj tud alkalmazkodni, ezek a sótűrő növények. A sót ezek a növények általában gyökereikben vagy leveleikben halmozzák fel. 
A réti őszirózsa (Aster sedifolius) a sziki tölgyesek lágyszárú növénye volt valaha, jelenléte a mi környékünkön is arra utal, hogy itt erdők álltak a múltban. Egy ernyős virágzatú növénnyel, a sziki kocsorddal (Peucedanum officinale) együtt alkot társulást. 

 Sziki kocsord és réti őszirózsa társulása, a szikes erdei rét

A réti őszirózsa és a sziki kocsord együttes előfordulása egy területen elég ritka jelenség és látvány, Magyarországon társulásuk védettnek számít, mert ráadásul a fokozottan védett sziki bagolylepkének (Gortyna borelii) nyújt élőhelyet.


Gyakran találkozhatunk más lila virágú fajokkal is az őszirózsás társulásban, ilyen a:

 Festő zsoltina (Serratula tinctoria)

 Macskafarkú veronika (Veronica spicata)

 Magyar sóvirág (Limonium gmelinii)